Toplum neyi hak ediyorsa öyle yönetilir.
Toplum neyi hak etmişse onu yaşar.
Toplum diline kültürüne dinene adetlerine sahip çıkarsa özünü kaybetmez.
Yok; Toplum başka toplumların dilini kültürünü dini adetlerini benimserse asimile olur.
Topum gelecek nesillerini yani çocuklarına matematik, fen bilimleri, sosyal bilimleri, ahlaki eğitimi ve mesleki eğitimini kaliteli bir şekilde verirse kaliteli nesiller yetişir.
Yok; Toplum gelecek nesillerini yani çocuklarına matematik, fen bilimleri, sosyal bilimleri, ahlaki eğitimi ve mesleki eğitim değil mitolojileri hurafeleri öğretirse cahil kandırması kolay güdülmesi kolay nesiller yetişir.
Toplum demokrasiyi insan haklarını adaleti hukuku hakkı gözetirse güven olur huzur olur bolluk bereket olur.
Yok; Toplum demokrasiyi insan haklarını adaleti hukuku hakkı gözetmezse güven olmaz huzur olmaz bolluk bereket olmaz.
Yani toplum kendi kaderini kendi yazar kendi yaşar.
Toplum ülkenin tüm zenginlikleri satılırken rahatsız olmuyorsa aç kalınca uyanıyorsa kimse kusura bakmasın o toplum karnı doyunca yine uyur.
Hadi şimdilik gün aydın geç uyanan millet erken uyur iddia ediyorum beş yıl sonra taş çatlasın on yıl sonra yine uyur bu toplum.